Blokland, Albertslund

Sensommeren 2016

I Albertslund har delprojektet Børn Bygger Blokken i sensommeren 2016 afprøvet en række nye funktioner i udvalgte fællesområder i og omkring det almene boligområde Blokland, der huser knap 700 beboere, heraf en stor andel børn og unge.

I Blokland byggede makerne i samarbejde med en mindre gruppe børn blandt andet et plateau i et af områdets grænsezoner for at åbne boligområdet mod resten af lokalområdet og ændre et ligegyldigt sted til et område med en stor værdi: ”Volden er det eneste tæt beplantede og højt bevoksede område i Blokland: Volden ligger højt, og er en central, men uudnyttet forbindelseslinje mellem Blokland og resten af bydelen – og det har de unges ibrugtagning og bud på konkrete, fysiske løsninger i området virkelig sat en fed streg under,” siger Louise von Müllen fra foreningen Maker, der har været med til at realisere børnenes idéer i udvalgte områder af Blokland.

”Involveringen af børnene og deres syn på områdets potentialer og betydning, har betydet, at vi efterfølgende har fået helt nye områder i kikkerten. Planerne for Blokland og den konkrete fysiske fremtid for området kan derfor ikke undgå at blive påvirket af de afprøvninger, som er foregået i forbindelse med Børn Bygger Byen,” fortsætter Louise von Müllen.

Ud over volden er bl.a. et parkeringsareal blevet omdannet til en tribune lige ved siden af et fodboldbur, en idé som opstod ud fra børnenes ønske om at gøre området mere trygt. Inddragelsen af parkeringsområdet har kunnet lade sig gøre, fordi det skete under et midlertidigt mærkat – og det har vist sig at skubbe til den generelle opfattelse i området om af, at ingen parkeringsplads kan undværes.

”Folk har oplevet, at området er blevet mindre utrygt, og også at et par parkeringspladser fra eller til ikke gør den store forskel, men at de faktisk godt kan undværes,” siger projektleder Thomas Helsted fra det almene administrationsselskab BO-VEST.

En del af baggrunden for, at Blokland valgte at deltage i projektet Børn Bygger Blokken var, et bevidst fokus på et tættere samarbejde mellem de fysiske helhedsplaner og de boligsociale. En styrkelse af de to indsatser inden for den almene sektor er værdifuldt. Men hvilken værdi der mere konkret er tale om, og hvordan samarbejdet mellem forskellige indsatser kan styrkes, mangler der stadig viden om.

Mai Green Petersen er chefkonsulent i Albertslund Boligsociale Center, ABC, som har arbejdet aktivt med at afprøve og udfolde synergien, blandt andet i forbindelse med en kommende gennemgribende områderenovering. Her har ABC i samspil med boligadministrationen BO-VEST og områdets afdelingsbestyrelse i fællesskab besluttet, at møder om byggesagskommunikationen til beboerne og de boligsociale styregruppemøder, som bestyrelsen, ejendomskontoret, kommunen og ABC holder én-to gange om måneden, bliver holdt som ét samlet møde, så muligheden for at sammentænke indsatserne løbende kan styrkes. ”Det er et nyt initiativ, som vi afprøver, fordi vi gerne vil blive bedre til at sammentænke de boligsociale og de fysiske indsatsområder, både i forhold til de lavpraktiske indsatser og også for at skabe en øget tværgående organisatorisk forståelse,” siger Mai Green Petersen.

De første skridt i forhold til styrke koblingen mellem det sociale og fysiske indsatser i Blokland blev taget i foråret 2016, hvor områdets fælleshus blev samlingssted for en god håndfuld lokale børn. Børnene var i aldersgruppen 10-13 år, og de mødte hver tirsdag eftermiddag frivilligt op for at deltage i udviklingen af området i børnehøjde.

Projektet Børn Bygger Byen åbnede nogle nye muligheder for området. I Blokland oplevede man, at den energi og begejstring, der fulgte med engagementet og bevågenheden udefra, i høj grad smittede: ”Det gav området en ny selvtillid: Borgmesteren, lokalavisen, BL – Danmarks Almene Boliger og Lokale og Anlægsfonden var tilstede og det gav en fornemmelse af, at Blokland kom på landkortet. Pludselig var vi ikke længere bare det her stedbarn, men noget værd,” siger næstformand i Bloklands afdelingsbestyrelse Gertrud GeltingFolk har oplevet, at området er blevet mindre utrygt, og også at et par parkeringspladser fra eller til ikke gør den store forskel, men at de faktisk godt kan undværes.
— Thomas Helsted, projektleder BO-VEST
Involveringen af børnene og deres syn på områdets potentialer og betydning, har betydet, at vi efterfølgende har fået helt nye områder i kikkerten.
— Louise von Müllen, foreningen Maker
Det gav området en ny selvtillid: Blokland kom på landkortet. Pludselig var vi ikke længere bare det her stedbarn, men noget værd.
— Gertrud Gelting, næstformand i Bloklands afdelingsbestyrelse

Om BLOKLAND:

Blokland består af en afdeling under Vridsløselille Andelsboligforening, som er opført i 1970. Afdelingen ligger syd for Roskildevej, nord for banen, øst for Albertslund Centret og tæt på Albertslund Nord og Hedemarken.

Nabobebyggelserne mod vest er murstensbebyggelser med mange ældre beboere. Nabobebyggelserne mod øst er COOP’s administrative hovedkvarter.

Bebyggelsen består af etagehuse i fire boligblokke, hvoraf den ene adskiller sig markant ved, at være både højere og strække sig over 400 meter, mens de tre øvrige blokke er lavere med en længde på ca. 1/3 af den store blok. Langs den store blok ligger en parkeringsgade, som også fungerer som indkørselsvej til en parkeringsplads syd for den lange blok.   

Blokland har en meget alsidig sammensætning af boliger. Der er 303 boliger i afdelingen fordelt på 28 et rums boliger, 36 to rums boliger, 135 tre rums boliger og 104 fire rums boliger.                                    

Afdelingens fysiske udformning medfører en skæv fordeling i beboersammensætningen, da den lange blok med fire etager rummer de største lejligheder og dermed er præget af mange børnefamilier med anden etnisk baggrund end dansk. De øvrige tre blokke, som er i to etager, rummer de små lejligheder og er præget af mange pensionister med overvejende dansk baggrund.

Læs mere om Blokland her