Børn Bygger Byen på Maker-festival i København

Børn Bygger Byen deltager i Copenhagen Maker, som er Danmarks nye festival for alle, som interesserer sig for gør-det-selv-projekter og ny teknologi. Festivalen Copenhagen Makeråbner i KPH Volume fredag d. 23. september, 2016 og slutter søndag d. 25. september klokken 18.

På festivalen kan du blandt andet prøve at 3D-printe, arbejde med laserskærere og CNC-fræsere, bygge mini-robotter og lave tryk på t-shirts og muleposer. Festivalen har aktiviteter for hele familien, der kan komme og prøve kræfter med ny teknologi, traditionelle håndværk, mekanik, kreativt design og store maskiner.

Minecraft har en umiddelbarhed over sig, der gør det muligt at involvere langt de fleste børn i idégenerering. Børnene bliver helt naturligt eksperterne, da de er langt bedre til at navigere i Minecraft end voksne. Ved at kombinere Minecraft med praktiske øvelser oplever børnene, hvordan de gennem at eksperimentere, bygge prototyper og redesigne - både digitalt og analogt - kan være skabende og sætte et reelt aftryk på det område de bor i.
— Anne Sofie Truer, Maker
 

 
 
Børnene bidrager direkte!

“I stedet for, at det er de voksne, der gætter og fortolker på børns ønsker, så er det muligt for børnene selv at bidrage direkte, og det tilstræbes, at børnenes arbejde helt konkret bliver til -fysiske faciliteter. Det er tiltag, som vi håber, at man kan komme til at bruge over hele landet, når børn skal involveres i udvikling af faciliteter til idræt, kultur og friluftsliv,”

— Bo Vestergård Madsen,
analysechef i Lokale og Anlægsfonden

Ideerne skal skabe ejerskab!

“I Bo-Vest vil vi gerne øge synergien imellem det boligsociale arbejde og de mange byggesager, vi har i de kommende år. Projektet her er en spændende mulighed for at gøre os erfaringer med at tage udgangspunkt i børnenes kompetencer. Og så skaber det forhåbentlig et ejerskab for deres boligområde hos de unge og deres familier.”

— Thomas Helsted,
projektleder på renovering hos Bo-Vest

Begavet måde at skabe liv på!

“Over hele landet er der utroligt mange renoveringer i gang. I dette projekt lyttes der til børnene, og deres forslag og drømme. Allerede nu er der kommet forslag fra børnene, der på en begavet måde ændrer områdets infrastruktur. Blandt andet et forslag om at trække stationens pendlere igennem området. Det er sådan noget der kan skabe liv.”

— Bent Madsen, 
adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger

 

Engagement i lokalmiljøet!
 

“Maker-metoder er en eksperimenterede og legende tilgang til inddragelse af børn og unge i byudvikling. Tilgangen er interessant, da det er en ny måde at aktivere lokale fællesskaber på. Børnene tilegner sig viden og færdigheder, der giver dem mulighed for at tage ejerskab og føle engagement for deres lokalmiljø. De konkrete ideer fra børnene bliver synliggjort for beslutningstagere, og viser, hvordan lokale fællesskaber kan aktiveres og nye former for byrum kan spire frem.”

— Anne Sofie True, 
Foreningen Maker

 

Billeder fra aktiviteterne

 

Kontakt: 

Ann-Sofie Nielsen, kommunikationskonsulent, BL - asn@bl.dk - 53731551

Louise von Müllen, projektleder, 12byer ApS, louise@12byer.dk - 24890425