Hvem står bag projektet?

'Børn Bygger Byen' er et undersøgelsesprojekt, der skal undersøge nye metoder til inddragelse af børn i bygge- og renoveringsprojekter. Bag projektet står Danmark, BL - Danmarks Almene Boliger, Lokale og Anlægsfonden og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og i samarbejde med konsulentvirksomheden 12byer, foreningen Maker og Aalborg Kommune. I det første delprojekt i Blokland arbejdes der sammen med boligadministrationsselskabet BO-VEST og Vridsløselille Andelsboligforening samt ABC - Albertslund Boligsociale Center.

Projektet er blevet udmøntet i to cases: 

  1. Blokland i Albertslund (projekt: 'Vi bygger blokken')
  2. Tornhøj i Aalborg Øst (projekt: 'Vi skaber os')

 

Ideen bag 'Børn Bygger Byen':

Børn Bygger Byen skal inspirere til nye måder at styre den demokratiske praksis i børnehøjde. Overskriften for Børn Bygger Byen er at få børn og unge til ikke alene at lære om, men faktisk at handle i en direkte demokratisk praksis eller gørelse:
I projektet har børn og unge deltaget i igangværende byggeprocesser og sat deres

præg på udviklingen af bolig- og byområder ved rent faktisk at bygge det, de syntes manglede.

Projektets resultater er blevet taget med videre i igangværende byggeprojekter, netop fordi vi har set det som et centralt benspænd, at de to cases skulle være en del af noget konkret, så resultaterne kunne anvendes direkte, både på projekterings- og udførelsesniveau.

Projektet har således undersøgt maker-bevægelsens metoders potentiale, som et demokratisk værktøj, til inddragelse i bygge- og renoveringsprojekter. Maker-metoderne gør det nemmere at vise, hvad man som borger eller beboer mener, frem for alene at deltage ved at tale om løsninger og muligheder.

I Børn Bygger Byen har anvendelsen af de nye teknologiske og praktiske redskaber gjort det muligt for børnene selv at gå fra idé til konkrete byrumsløsninger, og de har med pensler, laserskærere og boremaskiner givet deres tanker konkrete former og placeret dem i en række forskellige byrum – som midlertidige bud på deres ønsker og behov.

Midlertidighed er ikke længere et nyt byudviklingsgreb i sig selv. Men det at anvende borgerinitierede, midlertidige projekter direkte i forhold til igangværende byggeri og at tænke og handle processerne sammen som en ny strategisk måde at udvikle og bygge på, er et område med uudnyttede muligheder og potentialer.

Børn Bygger Byen skal inspirere til social byggemodning og praktisere det som en central og uomgængelig del af en byggeproces – på lige fod med, at man kan bygge en væg ved at lægge mursten oven på hinanden.


 

Udvidet baggrund: 

I anledning af Almene Boligdage 2014 udviklede BL – Danmarks Almene Boliger og Dansk Arkitektur Center med finansiering fra Realdania undervisningsforløbet “Jagten på Fællesskabet”. Forløbet kobler det populære computerspil Minecraft med undervisning i beboerdemokrati, arkitektur og fællesskab i almene boligområder. Projektet er blevet afviklet af to omgange, først på seks folkeskoler og herefter – i samarbejde med Folkebiblioteket – på 10 folkebiblioteker i hele landet.

Et biprodukt af de to ’Jagten på Fællesskabet’-projekter er Lykkeparken, som er Danmarks første almene boligområde i Minecraft. Det er nu en offentlig tilgængelig spilleplade, der er opbygget af en hel række byggerier, der mimer forskellige kendte almene boligområder. I det fiktive boligområde Lykkeparken præsenteres eleverne for en række udfordringer, som de skal bygge sig ud af ved hjælp af Minecrafts digitale byggeklodser. Eksempelvis skal de komme med bud på, hvordan ændringerne i de fysiske rammer skal skabe mere tryghed for beboerne.

Med udgangspunkt i Lykkeparken og erfaringerne fra ’Jagten på Fællesskabet’ har BL og foreningen Maker i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden udviklet et Børn Bygger Byen, som et projekt der skal undersøge og eksperimentere med inddragelse af børn og unge gennem Minecraft og maker-metodikker, da de forgående projekter har givet BL og boligorganisationerne en fornemmelse af, at Minecraft er en værdifuld platform til både formidling af og inddragelse i udviklingen af almene boligområder.

Projektet handler derfor om at engagere og motivere børn og unge gennem en tilgang, som ikke betyder traditionelle høringer, møder og workshops, men i stedet tager udgangspunkt i noget, som målgruppen kender og som præger deres hverdagsliv; computerspillet Minecraft.

Det er vigtigt at vække børn og unges forståelse for deres mulighed for at påvirke deres hverdagsrammer, fordi det skaber en øget tilknytning, giver dem et ejerskab og et lokalt engagement, som alt sammen kan være med til at styrke områdets sociale sammenhængskraft og fællesskab.

 

 
Børnene bidrager direkte!

“I stedet for, at det er de voksne, der gætter og fortolker på børns ønsker, så er det muligt for børnene selv at bidrage direkte, og det tilstræbes, at børnenes arbejde helt konkret bliver til -fysiske faciliteter. Det er tiltag, som vi håber, at man kan komme til at bruge over hele landet, når børn skal involveres i udvikling af faciliteter til idræt, kultur og friluftsliv,”

— Bo Vestergård Madsen,
analysechef i Lokale og Anlægsfonden

Ideerne skal skabe ejerskab!

“I Bo-Vest vil vi gerne øge synergien imellem det boligsociale arbejde og de mange byggesager, vi har i de kommende år. Projektet her er en spændende mulighed for at gøre os erfaringer med at tage udgangspunkt i børnenes kompetencer. Og så skaber det forhåbentlig et ejerskab for deres boligområde hos de unge og deres familier.”

— Thomas Helsted,
projektleder på renovering hos Bo-Vest

Engagement i lokalmiljøet!

“Maker-metoder er en eksperimenterede og legende tilgang til inddragelse af børn og unge i byudvikling. Tilgangen er interessant, da det er en ny måde at aktivere lokale fællesskaber på. Børnene tilegner sig viden og færdigheder, der giver dem mulighed for at tage ejerskab og føle engagement for deres lokalmiljø. De konkrete ideer fra børnene bliver synliggjort for beslutningstagere, og viser, hvordan lokale fællesskaber kan aktiveres og nye former for byrum kan spire frem.”

— Anne Sofie True, 
Foreningen Maker

Begavet måde at skabe liv på!

“Over hele landet er der utroligt mange renoveringer i gang. I dette projekt lyttes der til børnene, og deres forslag og drømme. Allerede nu er der kommet forslag fra børnene, der på en begavet måde ændrer områdets infrastruktur. Blandt andet et forslag om at trække stationens pendlere igennem området. Det er sådan noget der kan skabe liv.”

— Bent Madsen, 
adm. direktør i BL – Danmarks Almene Boliger

 

 
 

Billeder fra aktiviteterne

 

Kontakt: 

Ann-Sofie Nielsen, kommunikationskonsulent, BL - asn@bl.dk - 53731551