Tornhøj, 

Aalborg Øst

 

Efteråret 2016

'Vi skaber os' er et selvstændigt projekt under 'Børn Bygger Byen' støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og udføres af Aalborg Kommune i samarbejde med konsulentvirksomheden 12byer og foreningen Maker.

Makermetoder på skoleskemaet

I Vi Skaber Os har 18 elever på Tornhøjskolen i Aalborg Øst haft maker-metoder på skoleskemaet: De har tænkt og produceret deres idéer i 1:1-modeller i byrummet ud fra en hands-on-tilgang til læring.

Ifølge Tornhøjskolens skoleleder Anne Marie Nedergaard har eleverne fået meget ud af denne praksis-orienterede måde at arbejde på. I forbindelse med ferniseringen af elevernes prototyper sagde hun: ”De har set, at den elev, de kender, eller de elever, de kender fra skolen, er anderledes i det her fællesskab, fordi der er fokus på nogle helt andre ting. Og så er de fælles om at færdiggøre et resultat, som de sammen kan være stolte af – og som hver enkelt kan være stolt af. Og det at være stolt af noget betyder meget for dem - både i deres søgen mod anerkendelse, men også for skolen.

Vi Skaber Os-projektet gav både eleverne en grundlæggende forståelse af lokalområdets muligheder og potentialer og afprøvede samtidig en række kreative hands-on-metoder, der indførte eleverne i idéudvikling, realiseringsplaner og konkret realisering af prototyper. Mange planlæggere ønsker inspiration til den gode ungeinddragelse: Hvordan får man fat på de unge? Og hvordan styrer man dem igennem et forløb og fastholder engagementet? For Aalborg Kommune var samarbejdet med skolen en øjenåbner. ”Det har været en aha-oplevelse: Jamen, selvfølgelig! Man kan da ikke arbejde med unge mennesker, uden at have skolen med. Et projekt som det her kan kun lykkes, hvis du har de professionelle mennesker med, som kan arbejde pædagogisk med de unge, og som har ansvaret for dem – og det kan de jo lige netop fra skolens side,” siger projektleder for Vi Skaber Os Bodil Henningsen.

Vi Skaber Os har bundet kommunernes interesse for at involvere borgerne løbende i byernes udvikling sammen med grundskolernes fokus på at åbne skolen mod omverdenen og i højere grad basere undervisningen på undervisningsforløb, der trækker på lokale ressourcer og aktører. Samarbejdet mellem By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune og Tornhøjskolen var både en fordel i forhold til at lærernes pædagogiske kompetencer kunne bruges løbende i projektet, men ikke mindst i forhold til, at Vi Skaber Os blev etableret som et valgfag i skoletiden: Det gav en sikkerhed for, at de unge rent faktisk mødte op og deltog i hele forlø- bet. Et af resultaterne af Vi Skaber Os er, at By- og Landskabsforvaltningen nu har etableret en stærk og direkte kontakt til Tornhøjskolens ledelse og lærere. Som Bodil Henningsen formulerer det: ”Vi har fået en relation i øjenhøjde – og det kan og skal vi også bruge fremadrettet.”

På Tornhøjskolen blev maker-forløbet sat på skoleskemaet som et valgfag for udvalgte klasser. Det er en tendens i de danske grundskoler i dag, at man har et særligt fokus på, at eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer i løbet af deres skoletid. Kompetencer, som skal gøre eleverne bedre til at omsætte idéer, drømme og tanker til handling. En udgivelse om forskningsbaseret viden om varieret læring, udeskole, bevægelse og lektiehjælp fra 2014 peger også på, at praksislæring i grundskolen med fordel kan integreres i endnu højere grad i undervisningen: At interagerende og elevaktiverende aktiviteter har potentiale til at øge elevernes kommunikationsevner og interne relationer, ligesom den anvendelsesorienterede læring baseret på praktiske læremidler beviseligt er med til at skabe flere veje til læring og derved kan styrke elevernes faglige udvikling. Hands-on-arbejdsformen kan forhåbentlig - i kombination med indsigten i lokalområdet og mulighederne for selv at handle – også appellere til de unges egen drivkraft, så de fremadrettet er et skridt længere i forhold til selv at kunne søsætte nye tiltag og vide, hvem de kan få hjælp fra.


Vi gik fra at udvælge steder i Aalborg Øst til at få idéer til en bedre by – og så til at gøre det hele til virkelighed. Det er det bedste ved at have været med: At se min idé blive til virkelighed. I starten troede jeg ikke på, at det kom til at ske, at vi skulle bygge vores idéer. Men så lige pludselig, wow, så var containeren med CNC’en der, så gik det op for mig, at det bliver jo til virkelighed!
— Rehema, elev på Tornhøjskolen
Jeg synes, det sjoveste har været at bygge med træ. Inden Vi Skaber Os havde jeg tænkt på, at jeg gerne ville være tømrer. Nu har jeg fået endnu mere lyst til det. Det var virkelig sjovt at se, hvordan CNC’en fungerede: Det har jeg aldrig set før, men det var virkelig fedt at se den arbejde og skære det ud, som man selv har tegnet. Det er jo en helt anden måde at arbejde med træ på.
— Theis, elev på Tornhøjskolen
Jeg blev meget glad for vores ØST-skilt: Det blev virkelig flot og er blevet et kendetegn for Aalborg Øst. Jeg så på Instagram, at nogle piger havde lagt et billede af dem selv op, hvor de står foran skiltet: Det var fedt, for så kan man se, de er i Øst, og så får vi omtale.
— Minahn, elev på Tornhøjskolen

Baggrund:

I disse år gennemgår bydelen Aalborg Øst en omfattende gentænkning og renovering. Blandt de mange bygge- og renoveringsprojekter i området er det igangværende projekt ”Kickstart Tornhøj”, som i 2016 sætter gang i en fysisk etablering og opgradering af centrale byrum. Målet er at skabe et nyt bydelscentrum, som understøtter områdets identitet og sociale sammenhængskraft.

Ligesom i mange andre byfornyelsesprojekter er de yngre borgergrupper ikke blevet faste deltagere i udviklingsprocessen. Børn og unge i Tornhøj-området er ikke bevidste om, at de har mulighed for at have en rolle i byudviklingen. Selv når de inviteres til at deltage i bestemte aktiviteter, har de har svært ved at se, at deres viden og færdigheder kan gøre en reel forskel i udviklingen.

Børn og unge i Aalborg Øst udgør en kompleks sammensat målgruppe i byfornyelsesprojekterne. Projektet skal derfor engagere og motivere børn og unge gennem en tilgang, som ikke betyder traditionelle høringer, møder og workshops. Der tages udgangspunkt i metoder, som børnene kender. 

Vi skaber os er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og udføres af Aalborg Kommune i samarbejde med konsulentvirksomheden 12byer og foreningen Maker.


Kontakt:

Kira Skott Andersen, projektmedarbejder, Alborg Kommune, kira.skott@aalborg.dk - 20 80 82 63

Mette Nerup, projektleder 12byer, mette@12byer.dk - 20 63 80 72

Anne Sofie True, projektleder, foreningen Maker, annesofie@cphmaker.dk - 29282263